REWITALIZACJA

Dwór w Komorowicach wymaga podjęcia gruntownych prac rewitalizacyjnych, aby jednak określić ich zakres i kierunek należy najpierw zdefiniować docelowy kształt i przeznaczenie dworu wraz z okalającym go terenem. Pewne prace będą niezbędne do wykonania bez względu na przeznaczenie obiektu

i przyjętą koncepcję rewitalizacyjną ale pewne będą odpowiadały wyłącznie zakresowi i charakterowi przyjętej przez inwestora wizji.

W celu zachowania spuścizny historycznej wszystkie prace będą nadzorowane a wcześniej ich zakres ustalany wspólnie z Urzędem Konserwatora Zabytków, który też będzie brał aktywny udział przy wypracowywaniu i ostatecznym  zatwierdzaniu wytycznych konserwatorskich. W dzisiejszych czasach organy konserwatorskie mają bardzo liberalne podejście do rewitalizacji zabytków rozumiejąc, że zabytek odzyska swój blask i funkcje „świadka historii” tylko wówczas, jeżeli w jakiś sposób będzie umiał na siebie i swoje utrzymanie zarobić. Rewitalizacje zabytków są z definicji procesami wymagającymi dużych nakładów pracy i finansów, stąd też świadomość zwrotu tych kosztów przez potencjalnego inwestora jest oczywista.

 

Dwór w Komorowicach pomimo niezwykle ciekawej historii i średniowiecznej metryki powstania, dzięki nonszalancko prowadzonym pracom konserwacyjnym w czasach PRL i inwestycyjnym z jednej strony, utracił prawie wszystkie elementy szaty architektonicznego wystroju, które pozwalały by na wyznaczenie wyraźnego kierunku rewitalizacyjnego dworu z drugiej zaś strony, właśnie taki stan rzeczy daje obecnemu inwestorowi niebywałą swobodę inwestycyjną i wybór koncepcji rewitalizacji z tak szerokiego wachlarza możliwości, o jakim niejeden właściciel lepiej zachowanego obiektu mógłby tylko pomarzyć.

 

Poniżej przedstawione są dwie wizje, które mogły by być podjęte i dalej rozwijane. Pierwszą z nich jest wizja bardzo skonkretyzowanej i sformalizowanej rewitalizacji dworu i jego otoczenia powstała na początku lat 90-tych XX w., która została nawet zatwierdzona przez organy konserwatorskie. Wizja ta dotyczy odbudowy dworu jako barokowego pałacu nawiązując znacznie do ostatniego jego wyglądu

z okresu przedwojennego ale już np. z powstałą „fikcyjną” wieżą bramową stanowiącą obecne wejście do pałacu. Funkcją pałacu miała być funkcja hotelowo – gastronomiczna. Wspomniana koncepcja przewidywała wykorzystanie dodatkowo terenu folwarku i starej oficyny. W dniu dzisiejszym należało oby te nieruchomości odkupić albo zmienić przeznaczenie i/lub funkcje samego pałacu.

Drugą koncepcją, którą chciał rozwijać ostatni właściciel dworu było przywrócenie jego wcześniejszego charakteru, tj. późno gotyckiego dworu, który w nieco tylko zmienionym kształcie istniał do XVIII wieku. Jedną z opracowywanych studyjnie koncepcji funkcjonalnych dla obiektu była funkcja rezydencjonalna lub niezwykle klimatycznego hotelu butikowego.

 

 

Koncepcja z 1999 r. rewaloryzacji w stylu - BAROKOWYM

Koncepcja z roku 2019 rewaloryzacji w stylu - GOTYKU

Version: 110723._1.0.

Copyright©Nortel Silesia_HR

Komorowice Industrial Estate