DANE I INFORMACJE O DWORZE

 

 

Kompleks zabudowań dworskich położony jest w południowej części Komorowic na wschód od drogi wiodącej z Wrocławia w kierunku Żórawiny. Budynek pałacu, otoczony jest z trzech stron fosą: od wschodu, południa i zachodu. Od strony północnej rozciąga się rozległy dziedziniec gospodarczy dawnego folwarku, ograniczony od północy i wschodu przez budynki inwentarskie, od zachodu natomiast, od strony drogi, zamyka go piętrowy budynek oficynowy. Pałacowi towarzyszy krajobrazowe założenie parkowe ograniczone od południa korytem rzeki Ślęzy, a od zachodu drogą prowadzącą do Żórawiny.

Budyne      k pałacu składa się z trzech skrzydeł otaczających wewnętrzny dziedziniec, który kiedyś zamknięty był od czwartej, południowej strony murem kurtynowym. Cały budynek otaczała pierwotnie fosa, pełniąca funkcję obronną. Obecnie zachowana jest tylko od wschodu, południa

i zachodu i pełni funkcję wodnego elementu krajobrazu parku. Wszystkie skrzydła mają jednakową wysokość dwu kondygnacji i przykryte są mansardowymi dachami. Pośrodku północnej fasadowej elewacji wznosi się wieża wyodrębniona od wschodu przez uskok. Jej dach,

o kształcie ściętego czworobocznego ostrosłupa wieńczy niedokończony płaski taras widokowy. Górną część elewacji wieży flankują płaskie, wykonane z tynku lizeny, pomiędzy którymi ponad oknem pierwszego piętra przebiega fryz arkadkowy, także wykonany z tynku. Na osi wieży na parterze umieszczony jest prostokątny otwór głównego wejścia. Odpowiada mu na pierwszym piętrze duże, pierwotnie trójdzielne okno. Oba otwory mają tynkowe profilowane uszakowe opaski.

 

Do głównego wejścia prowadzą z poziomu terenu schody o stopniach wykonanych z granitu i murowanej, pełnej balustradzie. Balustrada ta, na lewo od wejścia przesłoniła dolną część znajdującego się tu późnogotyckiego dwuramiennego portalu, wykonanego z piaskowca,

o bogato profilowanym obramieniu. Portal ten odkryto dopiero po częściowym usunięciu tynków w latach 70-tych.

Tuż ponad oknem pierwszego piętra wieży wmurowana jest kamienna płyta z wyobrażeniem herbu rodu von Kaltenbrunn. Kartusz herbowy z hełmem, klejnotem i labrami podtrzymują dwie postacie brodatych mężczyzn, z których jeden trzyma maczugę, drugi zaś liść palmy.