BADANIA I ANALIZY

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi przed przystąpieniem do wyboru koncepcji rewitalizacji dworu w Komorowicach zostały przeprowadzone niezbędne badania: stratygraficzne wnętrz dworu oraz badania warunków gruntowych jego bezpośredniego otoczenia.

Najważniejsze wnioski i zalecenia z obydwu badań zamieszczone są poniżej.

 

Wnioski z badań warunków gruntowych

Badania Stratygraficzne

Version: 110723._1.0.

Copyright©Nortel Silesia_HR

Komorowice Industrial Estate