DANE REJESTROWE

REJESTR ZABYTKÓW - DWÓR

Założenie dworskie posiada księgę wieczystą o numerze: WR1K/00094048/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

DWÓR wpisany jest do Rejestru Zabytków prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu pod nr.: A/3967/179 z 20.08.1966 r.

 

Geodezyjny numer działki: 246/2

 

Powierzchnia działki: 2,2838 ha

 

Działka posiada tzw. Pozwolenie Rolne wydane przez Urząd Gminy w Żórawinie

 

Wg. danych z projektu architektonicznego z 28.05.1999 r.

 

Powierzchnia użytkowa

1.625,20 m²

Kubatura

9.924,00 m³

Powierzchnia zabudowy

753,4 m²

Ilość kondygnacji nadziemnych

3

REJESTR ZABYTKÓW - PARK

PARK-OGRÓD wpisany jest do Rejestru Zabytków prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu pod nr.: A/3968/380/W z 24.07. 1976 r.

WŁAŚCICIEL ZABYTKU

Obecnym właścicielem dworu w Komorowicach jest spółka "Komorowice Industrial Estate Sp. z o.o." wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000217081

Spółka ponadto posiada:

  • numer statystyczny w systemie REGON – 931982270,
  • przeważający rodzaj działalności posiada symbol PKD – 72.60.Z – działalność związana z informatyką, pozostała,
  • jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada nadany przez Urząd Skarbowy we Wrocławiu nr NIP 896-120-17-90,
  • jest zarejestrowana w ZUS Wrocław ul. Reymonta 4/6.

 

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 1.052.600,00 zł.,

 

 

 

 

Version: 110723._1.0.

Copyright©Nortel Silesia_HR

Komorowice Industrial Estate